Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015
Ο «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ» ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΩΝΗΣ.


Ως εχθρός της Ορθοδόξου
πίστεως διαγράφεται
από τον κατάλογο των
Ορθοδόξων Χριστιανών.


Αποδείχθηκε για μια φορά ακόμη, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίος έχει το ακαταλόγιστον. Ευρίσκεται παρασάγγας πέραν και έξω από την Ορθόδοξη Δογματική, την Εκκλησιολογία, και την Κανονική ΤΑΞΗ και ΠΡΑΞΗ της κατά Ανατολάς Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.
«Μη ειδώς α λέγει», ο κ. Βαρθολομαίος κόπτεται, και υποστηρίζει με πάθος, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες «του φρουρού της Ορθοδόξου πίστεως πιστού λαού του Θεού» (απάντηση Πατριαρχών της Ανατολής προς Πάπα Ρώμης).
Υποστηρίζει τον διάλογο με τον αιρεσιάρχη, αβάπτιστο Πάπα,, «Ματθ., 28, 19», και τους άλλους αιρετικούς και αλλόθρησκους, αγνοώντας, με το έτσι θέλω, και τον λόγο του Θεού, «αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, ειδώς ότι εξέστραπται ο τοιούτος και αμαρτάνει ων αυτοκατάκριτος» (Τιτ. 3, 10-11).
Ύστερα μάλιστα και από το θέατρο του παραλόγου που έπαιξε ο κ. Βαρθολομαίος στο Ιστορικό και ένδοξο Φανάρι, τον Φάρο της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ μας, στις 29 & 30 Νοεμβρίου 2014 στην Κωνσταντινούπολη, πέραν των ύβρεών του, κατά των αγίων Πατέρων και των Οικουμενικών Θείων και Ιερών Κανόνων, με όλα αυτά και άλλα πολλά αποδεικνύει περίτρανα, ότι ο κ. Βαρθολομαίος, είναι, όχι μόνον αιρετικός, αλλά και ο εχθρός της Ορθοδόξου Πίστεώς μας, και ως εκ τούτου, δεν είναι μόνον αναθεματισμένος, αλλά και διαγεγραμμένος από τον κατάλογο των Χριστιανών. Και μαζί του όλοι εκείνοι οι Ιερωμένοι που τον αποδέχονται, και τον μνημονεύουν. «Επίσκοπος ή πρεσβύτερος, ή διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος μόνον αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψεν αυτοίς, ως κληρικοίς, ενεργήσαι τι, καθαιρείσθω», (Καν. 45ος Αγ. Αποστόλων και άλλοι).
Οι οικουμενικοί Θείοι και Ιεροί Κανόνες είναι λίαν σαφείς και κατηγορηματικοί σε τέτοιες θρησκευτικές αθλιότητες: «Ει δε τις των απάντων μη τα προειρημένα της ευσεβείας δόγματα κρατοί και ασπάζοιτο, και ούτω δοξάζοι τε και κηρύττοι, αλλ’ εξ  εναντίας και ιέναι τούτων επιχειροί, έστω ανάθεμα, κατά τον ήδη εκτεθέντα όρον υπό των προδηλωθέντων αγίων και μακαρίων Πατέρων. Και του Χριστιανικού καταλόγου, ως αλλότριος, εξωθείσθω και εκπιπέπτω…». (Καν. Α’ παράβαλε και Καν. Β’ της ΣΤ’ Οικ. Συν.). Η Ορθόδοξη κατά Ανατολάς Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν ψάχνει για την Αλήθεια, την κατέχει και δικαιωματικά υποχρεούται να την κηρύττει, «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς… διδάσκοντες αυτούς πάντα όσα ενετειλάμην υμίν» (Ματθ. 28, 18-20).
Οι Διάλογοι απώτερο σκοπό έχουν, με εκατέρωθεν προτάσεις, να ψάξουν για την αλήθεια. Όμως, η ΟΡΘΟΔΟΞΗ Εκκλησία της Ανατολής κατέχει ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, διο και δεν διαλέγεται για την αλήθεια των όσων κηρύττει και διδάσκει, αλλά μετά βεβαιότητος μαθητεύει  και διδάσκει και περιμένει, όσοι με την ελεύθερη και ειλικρινή έκφραση της πίστεώς τους στην χριστιανική αυτή μαθητεία και διδασκαλία, να τους κάνει μέλη της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ «και ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται…». (Μαρ. 16, 16).
Ο «Οικουμενικός» κ. Βαρθολομαίος Αρχοντώνης, ως φαίνεται, τον διάλογο με τον αβάπτιστο αιρεσιάρχη Πάπα, και τους άλλους, τον κάνει για το «θεαθήναι τοις ανθρώποις». Τα θυσιάζει όλα στον βωμό της προβολής μέσω των ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να εμπαίζεται ουσιαστικά από τον Σατανοκίνητο αιρεσιάρχη Πάπα και τους άλλους, «τον Πάπαν να καταράσθε…» (Κοσμάς ο Αιτωλός).
Τον διάλογο με τον αιρεσιάρχη Πάπα τον αποτόλμησαν πολλάκις οι Θεοφόροι οικουμενικοί Άγιοι Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και επειδή ο Πάπας όχι μόνον έμενε αμετανόητος, αλλά και προσπαθούσε να επιβάλλει τις απόψεις του, οι άγιοι Πατέρες τον διέκοψαν, τελεσίδικα, στηριζόμενοι στην Αγία Γραφή, «αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, ειδώς ότι εξέστραπται ο τοιούτος, και αμαρτάνει ως αυτοκατάκριτος». (Τιτ. 3, 10-11).
Ακριβώς το ίδιο πράττει και σήμερα στους διαλόγους του ο αιρεσιάρχης Πάπας. Αφού πρώτα, με σατανικό τρόπο, παρέσυρε και εξέθεσε παγκοσμίως τον «αστήρικτον εις την πίστιν» ενοίκιο του Φαναρίου Βαρθολομαίον Αρχοντώνη, και τώρα τον σύρει «τήδε κακείσε», διασύροντάς τον, και ταυτόχρονα το κύρος του Οικουμενικού Θρόνου και την «μη έχουσαν σπύλον ή ρυτίδα» ΟΡΘΟΔΟΞΗ κατά Ανατολάς Εκκλησία μας γενικότερα.
Ο αιρεσιάρχης αβάπτιστος Πάπας, για να δείξει ότι ενδιαφέρεται πράγματι για την ένωση του Δυτικού Χριστιανισμού
(δεν είναι Εκκλησία Χριστού)
, με την Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού, θα μπορούσε να κάνει, αυτό, που εσκεμμένα, δεν έπραξε. ΔΗΛΑΔΗ: Να αρπάξει από τα αρχεία του, τον υβριστικό Λίβερο που άφησαν πάνω στην Αγία τράπεζα της Αγίας Σοφίας το 1054, και όταν πήγε  εκεί, στην Κωνσταντινούπολη, να τον καταπαύσει εμφανιζόμενος στην Πύλη του Ιερού Βήματος, μπροστά στους πιστούς και εν συνεχεία, να ανασύρει και να αναγνώσει έναν άλλο Λίβελο, που θα καταδίκαζε όλες αυτές τις κακοδοξίες του Δυτικού Χριστιανισμού και ζητώντας, μετά δακρύων, ειλικρινά συγγνώμη, να επανέλθει στα τότε του 1054, και να δήλωνε ευθαρσώς και με στεντόρεια φωνή, την επάνοδό του  στην κατά Ανατολάς Ορθόδοξη Εκκλησία του Κυρίου μας και σωτήρα μας Θεάνθρωπου Ιησού Χριστού απαγγέλλοντας ταυτόχρονα το Σύμβολον της Πίστεως.
Όμως δεν το έπραξε τούτο ο αιρεσιάρχης, αλλά έμεινε δεμένος στον συρφετό των κακοδοξιών του, και το απέδειξει τούτο περίτρανα όταν, με την εντελώς αδιάφορη παρουσία του στη Θεία Λειτουργία της αποφράδας ημέρας 30-11-2014, αρνήθηκε να απαγγείλει το ιερόν Σύμβολον της ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ Πίστεώς μας.
Ύστερα από όλα αυτά τα τραγελαφικά,  εκ μέρους του αβάπτιστου και αιρεσιάρχη Πάπα, ερωτάται ο κ. Βαρθολομαίος Αρχοντώνης. Θα συνεχίσει να συμμετέχει στους ψευδο/διαλόγους – μονολόγους του Βατικανού; Εάν ναι, τότε τούτο σημαίνει, ότι έχει αυτομολήσει προς τα εκεί, και ως εκ τούτου δεν έχει πλέον ουδεμία σχέση με την Μία Αγία Καθολική και Αποστολική κατά Ανατολάς ΟΡΘΟΔΟΞΗ Εκκλησία και οφείλει, «να μας αδειάσει τη γωνιά», και να πάει από εκεί που ήρθε, και όχι μόνον αυτός, αλλά και όσοι άλλοι Κληρικοί και λαϊκοί τον αποδέχονται, τον μνημονεύουν, και έχουν κοινωνία μαζί του, διότι πλέον είναι αναθεματισμένοι και διαγεγραμμένοι από τον κατάλογο των Ορθοδόξων Χριστιανών «ως αλλότριοι (= ξένοι – εχθροί) της Ορθοδόξου πίστεως».


Ο Παπαφλέσσας.Δεν υπάρχουν σχόλια: