Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017


Ραντεβού τον Σεπτέμβριο. 
Ο Θεός μαζί μας. 
Αρχιμ. Σιλουανός.