Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014Εχ , ες πειλν σεισμο.

Βασιλε γιε, φιλάνθρωπε Δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, πάσης ασθητς τε κα νοουμένης κτίσεως Δημιουργός, πάντα φέρων τ ήματι τς ἀῤῥήτου δυνάμεώς Σου, μόνος χων ζως κα θανάτου τν ξουσίαν, παιδεύων ν δικαιοσύν, κα φιλανθρώπως πάλιν ώμενος, τν πρόσκαιρον μν ζωήν, τ πανσόφ σου προνοί διακυβερνν, κα πάντοθεν τν σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζων μν. Οδαμεν τι δι τς πολλς μν μαρτίας συνέσεισας τν γν κα συνετάραξας ατήν. Κα φόβος κα τρόμος λθεν φ’ μς π προσώπου τς ργς Σου μακρόθυμε. καρδία μν τετάρακται τ μάστιγι ατο, δειλία θανάτου πέπεσεν φ’ μς τ συγκινήσει ατς, μή ποτε ρπάσ ς λέων τν ψυχν μν. Κα ο μ υόμενος, μ ντος λυτρουμένου, μηδ σώζοντος. Δι τοτο δεόμεθα κα Σ παρακαλομεν τν μόνον νεξίκακον Κύριον, μ μνησθς νομιν μν ρχαίων τε και προσφάτων· μ ντισταθμίσς τ βάρει τν μαρτιν μν τν προσήκουσαν νταπόδοσιν. αν γς εσέλθς ες κρίσιν μετ τς γενες μν ταύτης, οδες νώπιόν Σου δικαιωθήσεται, λλ’ πολεται παντελς π τς γς, πάντων μν τ μνημόσυνον. Μνήσθητι μακρόθυμε τν π’ αἰῶνος οκτιρμν Σου κα το λέους Σου, κα τς πρς τος πατέρας ημν ληθινς διαθήκης Σου. Κα μ καταπιέτω μς βυθς γς, μηδε συνεχέτω μας τ στόμα ατς, λλ’ οκτειρον συντετριμμένους μς κα τεταπεινωμένους λέησον. Κα π τς φοβερς του σεισμο πειλς τεθορυβουμένους, κα τρόμ πολλ κα φόβ συνεχομένους πίσκεψαι. Ε δέ που καί τινες εσ μέσον μν ο φοβούμενοι τ νομά Σου, κα τηροντες τ Σα προστάγματα, βραχεά τις κλελεγμένη μερίς, σπέρμα ελογημένον, θησαυρός κεκρυμμένος, Σο μόνω γινωσκόμενος κα τηρούμενος, κκείνων ς γαθς πάκουσον πρ μν τν ναξίων δεομένων τς εεργεσίας κα τς συμπαθείας τς Σς, και πρόσδεξαι τς δεήσεις τούτων πρ λαο μαρτηκότος προσαγομένας Σοι, Φιλάνθρωπε Δέσποτα, ς βραμ πρ τν Σοδόμων, ς Δανιλ κα ερεμίου τν θείων Σου Προφητν πρ τς το σραλ αχμαλωσίας τν Σν λεωσαμένων γαθότητα, να κατ γενεν κα γενεν δοξάζηταί Σου τ τς φιλανθρωπίας και μακροθυμίας νεξιχνίαστον πέλαγος. Κα μες προσάξωμεν Σοι δρον εχαριστήριον τν μν πιστροφν κα μετάνοιαν, τ κραται Σου χειρ δυναμούμενοι. Εχας κα πρεσβείαις τς Παναχράντου Σου Μητρός, κα πάντων τν π’ αἰῶνός Σοι εαρεστησάντων γίων.