Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015Του Πρεσβυτέρου Δημητρίου Λ. Λάμπρου.

Ἀλέξη συντοπίτη.
Πάει καιρός ἀπό τήν ἀρχή τοῦ Φθινοπώρου πού σού ἒστειλα τήν πρώτη ἐπιστολή σχετικά μέ τήν παρουσία  σοῦ στό Ἃγιον Ὂρος.  Τώρα ὃμως σε πλησιάζω ἀδελφικά καί μέ αἲσθημα συντοπίτη νά σου δηλώσω ὃτι προσεύχομαι στό Θεό νά μήν σέ ἀκολουθήσει ἡ ἀλαζονεία  - τοῦ ὑποτιθέμενου νικητοῦ -, στήν πολιτική σου πορεία πού ὁ Ἑλληνικός Λαός  ἀσφαλῶς γνωρίζει ἱστορία??? καί, σέ ἀνέβασε στή θέση τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος.
Ἀλέξη συντοπίτη.
Στά αὐτιά  σου ἀντηχοῦν οἱ σειρῆνες  τῶν βασάνων καί τῶν προβλημάτων αὐτοῦ τοῦ τόπου. Γνωρίζεις πολύ καλά τόν πόνο, τήν ἀγωνία, ἀλλά καί τήν ἐπιθυμία τοῦ πολύπαθου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, νά τόν ὁδηγήσεις μακριά ἀπό τήν πείνα, τήν ἐξαθλίωση καί τήν ἐπιθυμία τῶν ξένων δυνάμεων νά ὑποταχτεῖ στά ΓΟΝΑΤΑ. Καλεῖσαι Ἀλέξη συντοπίτη μέ θυσία καί αὐταπάρνηση νά κυβερνήσεις τό σκάφος τῆς Ἑλλάδος πού εἶναι ἒτοιμο νά βουλιάξει καί νά τό καταπιεῖ ἡ φάλαινα τῆς ἀπελπισίας καί τῆς ἐγκατάλειψης.
Ἀλέξη συντοπίτη.
Ἐτοῦτος ὁ τόπος βάφτηκε μέ αἶμα Ἁγίων καί Ἠρώων.  Μιά Ρώσικη παροιμία λέγει τό ἑξῆς: << χωρίς μάνα καί πατέρα μπορεῖς νά ζήσεις. Δίχως Θεό δέν μπορεῖς >>.
Νά εἶσαι σίγουρος ὃτι προσευχόμαστε γιά σένα καί τούς συνεργάτες σου ὣστε νά εἶσαι ἃξιος τῆς ἀποστολῆς σου καί φυσικᾶ νά εἶσαι κοντά στήν Ἐκκλησία ὃπως τό ἒχεις δείξει καί ποτέ ἀπέναντί της.
Ἀλέξη συντοπίτη.
Κάνε τό Σταυρό σου καί προχώρησε.

Σέ ἀσπάζομαι μέ ἀρτινούς χαιρετισμούς.

Ὁ συντοπίτης σου. Παπαδημήτρης.


Δεν υπάρχουν σχόλια: