Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Νομο/Κανονική
  Γνωμάτευση.


Ο ΙΚΑΝΟΣ ΙΕΡΩΜΕΝΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ


          Ο Ιερωμένος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού οφείλει, να ασκεί τα ποιμαντικά του καθήκοντα εφ’ όρους ζωής κατά τον Ψαλμωδό: « ψαλώ το Θεώ μου έως υπάρχω ». Όμως τούτο, πολλές φορές, είναι ανέφικτο, γιατί ναι μεν το « πνεύμα είναι πρόθυμον », όμως, «η σαρξ ασθενεί », κατά τον Ορθόδοξο Υμνογράφο της Εκκλησίας μας.

          Συνεπώς, ο Ιερωμένος εκείνος που έχει Κανονικούς λόγους συνταξιοδότησης [ σωματική, ή πνευματική αναπηρία ], αποχωρεί της υπηρεσίας του υποχρεωτικά, αλλά ο Ιερωμένος εκείνος ο οποίος αποδεδειγμένα είναι υγιής, και δύναται να ασκήσει τα ποιμαντικά του καθήκοντα, παραμένει υποχρεωτικά στην υπηρεσία του, και δεν μπορεί κανένας , [ ούτε νόμος ούτε οποιοσδήποτε Κανονισμός ], να τον υποχρεώσει σε παραίτηση, [ πρβλ. Διατάξεις 16ου Καν. Πρωτο/Δευτέρας Συν.]. Μόνον, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το υπό του νόμου όριον ηλικίας [70ο έτος ν. 590/’77 άρθρ. 37 παρ. 5 «Κατ/τικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος»], δύναται να αποχωρήσει τις υπηρεσίας του, αλλά και τότε μόνον εφ’ όσον το θέλει ο ίδιος, με σχετική αίτησή του προς τη προϊσταμένη του Αρχή.

Επομένως, ύπουλες μεθοδεύσεις και υπόγειες διαδρομές με απώτερο σκοπό τον εξαναγκασμό σε συνταξιοδότηση υγιούς Ιερωμένου, οποθενδήποτε και αν προέρχονται, είναι αβάσιμες, απαράδεκτες, ανεφάρμοστες και Νομο/Κανονικά απόβλητες. Πάσχουν από αθεράπευτην ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ, πέραν του ότι εμφανίζουν άτομα αναξιοπρεπή, εμπαθή, και «ΟΞΥΧΟΛΑ». Προσέτι δε Λόγω της μη πλήρους Νομο/Κανονικής αιτιολογίας των πράξεών τους κρύβουν Σκοπιμότητα, συν το γεγονός ότι προσπάθεια εσκεμμένης παραπλάνησης, με ψευδείς και μη ισχύουσες εισέτι Νομο/Κανονικές διατάξεις, [ πρβλ. άρθρ. 74, του ν. 590/77, ενθ’ αν. ], διώκεται από τα αρμόδια Ποινικά Δικαστήρια της καθημένης Δικαιοσύνης, με ανάλογες,

ίσως « Κεφαλικές (;) », Κανονικές επιτιμίες από την Εκκλησιαστική Δικαιοσύνη.


Πρεσβύτερος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ

Ορθόδοξος Θεολόγος – Εκκλησιαστικός Συνήγορος.
Επίτιμος Πρόεδρος Κληρικών Ελλάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: