Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015Αγιορείτες Πατέρες

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Προς την Ιεράν Κοινότητα
Του Αγίου Όρους Άθω
Ενταύθα
Καρυαί,  5 Ιουνίου 2014

Οσιολογιώτατοι και σεβαστοί Πατέρες,

Κατά την προ ολίγων ημερών αλλαγή της Ιεράς Επιστασίας και εγκατάστασι του Οσιολογιωτάτου Μοναχού Γέροντος Συμεών Διονυσιάτου ως Πρωτεπιστάτου, στον οποίον ευχόμεθα ειλικρινώς και ταπεινώς τα βέλτιστα, σημειώθηκε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, η σκιά του οποίου δεν βάρυνε μόνον την τελετή, αλλά θίγει καιρίως και την πνευματική αίγλη του Αγίου Όρους, του ιερού Περιβόλου της Θεοτόκου, καθώς μάλιστα δεν διέλαθε και της προσοχής των ευσεβών πιστών και προσκυνητών του Περιβόλου της Παναγίας μας, που πάντοτε ατενίζουν με πνευματική προσμονή προς το παράδειγμα και τις εμπνευσμένες κατευθύνσεις του Αγιορειτικού Μοναχισμού και των θεσμών του.
Η παρουσία του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη, ως Προέδρου της Αγιορείτικης Εστίας, στην τελετή αναλήψεως των καθηκόντων του νέου Πρωτεπιστάτου, κρίνεται παντελώς απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη. Τον ίδιο καιρό που ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προσπαθεί και πάλι να παγιώσει τον αισχρό θεσμό της ετησίου δημοσίας θριαμβεύσεως της σοδομιτικής αμαρτίας στις «παρελάσεις ομοφυλοφιλικής» λεγομένης «υπερηφανείας»,εις πείσμα και πένθος της τοπικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης, και με σκανδαλισμό της νεολαίας και του πληθυσμού της αγιοτόκου πόλεως, ήλθε  λοιπόν και εις το Αγιώνυμον Όρος, ώστε να αποπλύνει προσωρινώς τις δίκαιες επικρίσεις εναντίον του και μετά να περιφέρει νοητώς κατά πρόσωπον των αντιδρώντων Θεσσαλονικέων Χριστιανών την «εν φαιδραίς ταις λαμπάσι» και με χαμόγελα αγιορείτικη αποδοχή του.
Λυπούμεθα, διότι ο Δήμαρχος των Θεσσαλονικέων, δεν έχει επίγνωση του ρόλου του στην «Αγιορειτική Εστία» και των λόγων εκείνων οι οποίοι συνετέλεσαν στο να είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος και Πρόεδρος της θεσμικώς. Ποιους πνευματικούς δεσμούς του Άθωνος με την Συμβασιλίδα Θεσσαλονίκη μπορεί ο κ. Μπουτάρης να εκπροσωπήσει, κρινόμενος και μόνον υπό το φως (μάλλον το σκότος) των βακχικών ομοφυλοφιλικών πομπών που εμφανέστατα ενθαρρύνει και χρηματοδοτεί; Πως η θητεία του επιβεβαιώνει την εκτίμησί του προς τους «Θησαυρούς του Αγίου Όρους», χάρη στους οποίους δημιουργήθηκε η «Αγιορειτική Εστία» προ 14 ετών; Ποιοι είναι αυτοί οι «Θησαυροί του Αγίου Όρους»; Τι είδους είναι η «πνευματική και πολιτιστική παρακαταθήκη και η σύγχρονη αποστολή του Αγίου Όρους», την οποίαν αναφέρει η τρίτη αρχή του Καταστατικού της «Εστίας»; Είναι η αδιαμαρτύρητη εκ μέρους του Αγίου Όρους εποπτεία του εκμαυλισμού του Γένους μας από πλευράς του Δημάρχου;
Δυστυχώς, το να έλθει ο κ. Δήμαρχος σε αίσθηση του «πτώματός» του, μολονότι μετρίως ελεγχθείς από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο, είναι απίθανο, ιδίως μετά την πρόσφατη επανεκλογή του. Αν όμως δεν μπορεί εκείνος να αρθεί στο ύψος των απαιτήσεων του ρόλου του, διότι να κατάγεται η Ιερά Κοινότης, και στο πρόσωπο αυτής και σύμπαν το Αγιώνυμον Όρος, στο επίπεδο της σιωπηλής μεν, αλλά θεσμικής και ενόχου, αποδοχής της σοδομιτικής, κιναιδικής («κινούσης την αιδώ») διαστροφής και αμαρτίας; Είναι βέβαιον ότι η Ιερά Κοινότης εγνώριζε την πρόθεσι του κ. Δημάρχου να παραστεί, αλλά και στην αντίθετη περίπτωσι, τίποτε δεν εμποδίζει ποτέ τον λόγο της αληθείας και αγάπης από το καθήκον του ελέγχου: «ου γαρ έδωκεν ημίν ο Θεός Πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού»  ή μήπως ο Κύριος δεν μας το έδωκε, λόγω απροθυμίας;
Παρακαλούμε ευσεβάστως και υιικώς την Ιερά Κοινότητα, έστω και κατόπιν της τελετής, να διακόψει κάθε επικοινωνία με τον κ. Δήμαρχο, εις ένδειξι διαμαρτυρίας, μέχρι να καταργηθεί το «αίσχος ιδέσθαι» των διονυσιακών πανηγύρεων, και να αναμνησθούμε της παρακαταθήκης του αειμνήστου Αγίου Πατριάρχου ΚΠόλεως Νήφωνος Β’ του Διονυσιάτου, ο οποίος κατεκρίθη και εκδιώχθηκε από τον Ηγεμόνα της Βλαχίας Ράδουλο, για την επίσημη (και με αφορισμό) αντίδρασί του σε αθεμιτογαμία της οικογενείας του Ηγεμόνος, γεγονός που τον οδήγησε και στο Περιβόλι της Παναγίας μας. Έτερος Αγιορείτης «ουρανώσας το Όρος» Πατήρ, και κλέος του Άθωνος, ο Άγιος Νικόδημος, σαφώς αναπτύσσει στην «Χρηστοήθειά» του το καθήκον να ελέγχουμε με αγάπη και αποφασιστικότητα τους αμαρτάνοντας, όπως άλλωστε δεχόμεθα και οι ίδιοι τους ελέγχους των άλλων. Είναι κρίμα να υστερήσουμε σε συνέπεια  μεταξύ βίου και ομολογίας έναντι των οπαδών της πολιτικής, των ψευδοιδεολογημάτων και θρησκειών, είναι φοβερόν, με αιώνιες προεκτάσεις, το να γίνουμε συμμέτοχοι διά της σιωπής στην αναίσχυντη διείσδυση της αμαρτητικής διαστροφής στο Γένος μας: «ειδόσιν ουν καλόν ποιείν και μη ποιούσιν, αμαρτία αυτοίς εστιν».

Μετά πλείστης τιμής, εν Χριστώ φιλαδελφίας
και ταπεινών προσρήσεων και ευχών,
(ακολουθούν ενδεικτικές υπογραφές)

Γέρων Γαβριήλ Μοναχός, Ι. Κελλίον Αγίου Χριστοδούλου, Καρυαί
Γέρων Ιλαρίων Μοναχός, Ξεροκάλυβο πλησίον Αρσανά Ι.Μ. Κωνσταμονίτου
Γέρων Σάββας Μοναχός, Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας
Χρυσόστομος Ιερομόναχος, Ι. Κελλίον Αγίου Σπυρίδωνος
Γέρων Αρσένιος Ιερομόναχος, Ι. Κελλίον Γενεθλίου της Θεοτόκου (Παναγούδα)
Ησαΐας Μοναχός, Ι. Κελλίον Γενεθλίου της Θεοτόκου (Παναγούδα)
Γέρων Ευφρόσυνος Μοναχός, Ι. Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, Καρυαί
Χρύσανθος Μοναχός, Ι. Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, Καρυαί
Μεθόδιος Ιερομόναχος, Ι. Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, Καρυαί
Ισαάκ Μοναχός, Ι. Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, Καρυαί
Ισαάκ Μοναχός, Ι. Κελλίον Γενέσεως της Θεοτόκου, Κάψαλα
Χαρίτων Ιερομόναχος, Ι. Κελλίον Αναλήψεως του Κυρίου
Γέρων Θωμάς Ιερομόναχος, Ι. Κελλίον Αποστόλου Θωμά (Θωμάδες)
Φίλιππος Ιερομόναχος,  Ι. Κελλίον Αποστόλου Θωμά (Θωμάδες)
Θεολόγος Μοναχός, Ι. Κελλίον Αποστόλου Θωμά (Θωμάδες)
Παχώμιος Ιερομόναχος, Κάψαλα
Γέρων Μελέτιος Μοναχός, Ι. Καλύβη Γενεθλίου της Θεοτόκου
Ιγνάτιος Ιερομόναχος, Ι. Καλύβη Γενεθλίου της Θεοτόκου
Συνοδία «Βολιωτών», Ι. Κελλίον Αγίων Πάντων, Ι. Σκήτη Αγίας Άννης
Γέρων Συμεών Ιερομόναχος, Ι. Κελλίον Προφήτου Ηλίου, Αιγυπτάδικα
Δαμασκηνός Μοναχός, Ι. Κελλίον Τιμίου Προδρόμου, Ι.Μ. Καρακάλλου
Δοσίθεος Μοναχός, Κάθισμα Ι.Μ. Κουτλουμουσίου
Βλάσιος Μοναχός, περιοχή Βίγλας
Γέρων Ονούφριος Μοναχός, Ι. Κελλίον Γενεσίου της Θεοτόκου
Γέρων Αντώνιος, Ι. Κελλίον Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Συμεών Μοναχός, Ι. Κελλίον Παναγίας του Καζάν, Κάψαλα
Σπυρίδων Μοναχός, Ι. Κελλίον Αγίου Νικολάου, Ι.Μ. Κουτλουμουσίου
Νικόδημος Μοναχός, Ι. Κελλίον Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Καρυαί
Θεόφιλος Μοναχός, Ι. Κελλίον Αγίου Νικολάου, Ι.Μ. Κωνσταμονίτου
Χερουβείμ Μοναχός, Ι. Κελλίον Αγίων Αρχαγγέλων και Αγίου Ιωάννου Κουκουζέλη, Ι.Μ.Μ. Λαύρας
Ευστάθιος Μοναχός, Ι. Κελλίον Αγίου Ευσταθίου, Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας
Νικόδημος Μοναχός, Ι. Κελλίον Αγίου Νεκταρίου
Παΐσιος Μοναχός, Ι. Κελλίον Αγίου Χαραλάμπους, Καρυαί
Παΐσιος Μοναχός, Ι. Κελλίον Αγίων Αρχαγγέλων «Σαββαίων»
Αντώνιος Μοναχός, Ι. Κελλίον Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ζηνόβιος Μοναχός, Ι. Κελλίον Αγίων Αναργύρων
Αρσένιος Μοναχός, Ι. Καλύβη Οσίου Γερασίμου, Σκήτη Κουτλουμουσίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: