Σάββατο, 18 Απριλίου 2015κκλησιαστικν Συμβούλιον εχαριστε τ Τεκτονικν δρυμα λλάδος!

 κ. Διευθυντά, στν φημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» ωαννίνων μ τίτλο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ» δημοσιεύτηκε (Α.Φ.: 16486/18-3-15, σελ. 2η, www.proinoslogos.gr) τ παρακάτω κείμενο τ ποο παραθέτω ατούσιο: « κκλησιαστικ πιτροπ νορίας γίας Τριάδος Ριαχόβου ωαννίνων, μ μεγάλη χαρ διαπιστώνει τι πάρχουν κόμη νθρωποι πο διαπνέονται π τς παγκόσμιες θικς ξίες κα πα- ράλληλα μ τ πνευματικ δανικά, πηρετον τν ρετ τς φιλανθρωπίας, κπληρώνοντας τν προσ φορ πηρεσιν πρς τος συνανθρώπους τους. Τ δρυμα φροντίδας γερόντων Ριαχόβου εχαριστε τ Τεκτονικ δρυμα λλάδος πο κάλυψε μέρος τν διατροφικν ναγκν το δρύματος γι τ 2015, δίνοντας τ παράδειγμα πρς λλους ν κτελον κα ατο τ φιλανθρωπικό τους καθκον.

 Μετ τιμς:
  Πρόεδρος κκλησιαστικο Συμβουλίου
ερες
ωάννης Μπέσιος»!

ν πράγματι εναι ερες διερωτμαι: 1ον. Γι τ μέγεθος τς παχυλς μάθειάς του, 2ον. ν χει κάποια οσιαστικ - πέραν τς τυπικς κα πηρεσιακς - σχέση μ τν ρθόδοξη κκλησία, 3ον. Γι τ ποις γραψε τ παραπάνω κείμενο, 4ον. Τί κυρώσεις πέστη κ μέρους τς προϊσταμένης του ρχς γι τ σκάνδαλο πο προκάλεσε μ τ σα περιγράφει παραπάνω κα 5ον. Πόσο καιρ κόμα θ πληρώνουμε γι τ ργα κα τς μέρες το Σε- τάκη κα το Τίκα στ Γιάννινα.

 Μ τιμ Γ. Κωνσταντινίδης.
( Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος 10 Απριλίου 2015 - Μεγάλη Παρασκευή ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: