Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010


ΕΥΧΗ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ


Δέσποτα Χριστέ ὁ Θεός, Σύ πού μέ τά παθήματά Σου καί μέ τά τραύματά Σου θέλησες νά θεραπεύσεις τά πάθη μου καί νά γιατρέψεις τά ψυχικά μου τραύματα, χάρισαι καί σέ μένα, πού τόσα ἔφταιξα στήν ἀγάπη Σου, δάκρυα μετανοίας κατανυκτικά. Ἀνάμιξε στήν ὕπαρξή μου τήν εὐωδία τοῦ ζωοποιοῦ Σου σώματος καί γλύκανε διά τοῦ τιμίου Σου αἵματος τήν ψυχή μου, ἀπό τήν πικρία μέ τήν ὁποία μέ πότισε ὁ διάβολος.
Ὕψωσε τόν νοῦ μου νά θυμᾶται Ἐσένα, τώρα πού γοητεύθηκε μέ τά τιποτένια τῆς γῆς καί ἅρπαξέ με ἀπό τό χάος τῆς καταστροφῆς. Γιατί ἐγώ δέν ἔχω τίποτε ἀπό ὅλα ὅσα ξαναφέρνουν τά παιδιά στήν κληρονομία τοῦ σπιτιοῦ τους, δηλαδή στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, οὔτε φρόνημα μετανοίας, οὔτε κατάνυξη, οὔτε δάκρυα νά σέ παρακαλέσω.
Θόλωσε ὁ νοῦς μου κολλημένος στίς βιοτικές ἀνάγκες καί δέν ἔχω δύναμη νά στραφῶ μέ πόνο πρός Ἐσένα. Δέν μπορῶ νά ζεστάνω τήν καρδιά μου μέ δάκρυα ἀγάπης γιά Σένα.
Ἀλλά Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Σύ πού εἶσαι ὁ θησαυρός κάθε καλοῦ, Σύ χάρισαί μου εἰλικρινῆ καί γνήσια μετάνοια, χάρισαί μου καρδία πού θά Σέ ἀναζητᾶ μέ πόνο, χάρισαί μου τήν χάρη Σου καί ἀποκατάστησε μέσα μου τήν μορφή τῆς εἰκόνος Σου.
Σέ ἐγκατέλειψα, μή μέ ἐγκαταλείψεις· βγές καί ἀναζήτησέ με γιά νά μέ ἐπαναφέρεις στό δικό Σου ποίμνιο καί νά μέ συναριθμήσεις στά πρόβατα τῆς ἁγίας ποίμνης Σου, τρέφοντας καί ἐμένα μαζἰ μέ αὐτά, μέ τήν τροφή τῶν ἁγίων Σου Μυστηρίων· μέ τίς πρεσβεῖες τῆς πάναγνης Μητέρας Σου καί ὅλως τῶν ἁγίων Σου· ΑΜΗΝ.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: