Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014


Του Πρεσβυτέρου Δημητρίου Λ. Λάμπρου.

31 Δεκεμβρίου. Η κοιλιά, τα μάτια, το στόμα, τα πάθη, τα λάθη, η σκέψη...
01 Ιανουαρίου. Η κοιλιά, τα μάτια, το στόμα, τα πάθη, τα λάθη, η σκέψη…
Όλα αυτά δεν αλλάζουν εκ φύσεως. Αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε στο 

μυστήριο του χρόνου που έρχεται, που θα αρχίσει, ή άρχισε, ας παρακαλέσουμε τον Θεό να μεγαλώσει την καρδιά μας απευθύνοντάς του την ψαλμική προσευχή: "Καρδίαν καθαράν κτίσον ν μοί Θεός". Η καρδιά είναι πολύ μικρή τόσο που χωράει μέσα σε μια χούφτα, αλλά δεν γεμίζει ούτε με όλον τον κόσμο. Μόνον ο Χριστός δίνει "δώρα" που γεμίζουν την καρδιά. Στη χρονιά που έρχεται ας Του τα ζητήσουμε. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ. ΑΜΗΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: