Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012Αγαπητοί αδελφοί θα τα πούμε ξανά μετά τις 20 Αυγούστου, πρώτα ο Θεός. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: